Diensten

ParkCon Parkeeradvies

ONTWIKKELING

 

Ondersteuning bij de ontwikkeling van parkeervoorzieningen

 

Inrichting en Programma van Eisen voor parkeervoorzieningen

 

Capaciteitsberekening

 

Exploitatieberekeningen

AANKOOP

 

Ondersteuning bij contractonderhandelingen

 

Waardebepaling van parkeervoorzieningen

EXPLOITATIE

 

Marketing en revenuemanagement

 

Stimulering dubbelgebruik

 

Kostenoptimalisatie

 

Managementinformatie

 

Out of the box oplossingen

 

BEHEER

 

Opzetten en (interim) managen van parkeer- en beheerorganisaties

 

Opstellen van beheerplannen

 

Selcteren van beheerorganisaties

 

 

 

 

E-mail:

g.remenyi@parkcon.nl

 

 

"Stilstand is vooruitgang"